Pieluchomajtki dla dorosłych w Gdańsku – staraj się o refundację!

Pieluchomajtki dla dorosłych, obok pieluch i wkładów anatomicznych i chłonnych, należą do grupy środków, na które każdemu choremu przysługuje refundacja. W zależności od sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa 100% lub 70% miesięcznych kosztów zakupu środków higienicznych, do regulowanego ustawowo limitu.

Kto może skorzystać z refundacji NFZ na pieluchomajtki dla dorosłych?

Żeby skorzystać z refundacji chory musi być osobą ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia. 100% refundacji przysługuje dorosłym chorym cierpiącym z powodu chorób nowotworowych, w przebiegu których występują owrzodziałe lub krwawiące guzy okolicy krzyżowej lub krocza. Maksymalna refundacja przysługuje również chorym z chorobą nowotworową, u których wykonano przetoki nowotworowe lub popromienne, a także które na skutek choroby nowotworowej nie trzymają moczu lub stolca. Limit refundacji wynosi 77 zł, a w ramach tego limitu chory może kupić maksymalnie 90 sztuk.

70% refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych przysługuje chorym, którzy spełniają łącznie dwa kryteria, tj. nietrzymanie moczu występuje na skutek czynników neurogennych lub nieneurogennych, a chory cierpi przynajmniej na jedno z wymienionych schorzeń: upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim, pourazowe lub jatrogenne uszkodzenia układu pokarmowego bądź dróg moczowych, wrodzone wady dróg moczowych ze szczególnym uwzględnieniem ich dolnych partii lub zespół otępienny, np. na skutek wad wrodzonych lub chorób układu nerwowego. Limit refundacji wynosi 90 zł, a chory może nabyć 90 sztuk środków higienicznych.

Dla osób, którym został przyznany znaczny stopień niepełnosprawności NFZ opracował tzw. kod tytułu uprawnienia dodatkowego 47 ZN. Dzięki temu rozwiązaniu chory otrzymuje dofinansowanie do wyrobów medycznych bez uwzględniania określonych w przepisach okresów użytkowania – przysługuje mu ono każdorazowo, na zlecenie lekarza.

Jak starać się o przyznanie refundacji?

Żeby otrzymać refundację na pieluchomajtki dla dorosłych trzeba dokonać wymaganych formalności. Na początku lekarz wystawia zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze, tzw. część A. Zlecenie to może być wystawione jedynie przez lekarza określonej specjalności, który ma podpisaną umowę z NFZ, np. internistę, onkologa, ginekologa, neurologa, urologa czy chirurga.

Tak wystawione zlecenie należy potwierdzić w jednym z punktów NFZ. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową. Zlecenie ważne jest do końca miesiąca, w którym zostało wystawione, jednak nie dłużej niż 30 dni. Oddział NFZ potwierdza część A otrzymanego zlecenia oraz wystawia część B, czyli kartę comiesięcznego zaopatrzenia. Z tą kartą można się udać do sklepu medycznego i dokonać potrzebnych zakupów. Część A pozostaje w sklepie, a część B chory zatrzymuje dla siebie.

W ramach jednego zlecenia można dokonać jednego zakupu, np. jeżeli zlecenie wydane jest na trzy miesiące, należy dokonać jednorazowego zakupu ten okres czasu. Jeżeli zakup taki jest nie możliwy, należny poprosić lekarza wystawiającego zlecenie o trzy odrębne dokumenty.

Na podstawie części B lekarz może wystawić kolejne zlecenia na pieluchomajtki dla dorosłych. W okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej, kontynuacji może dokonać również pielęgniarka lub położna posiadająca umowę z NFZ.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasz poprzedni artykuł – Kupno wózka inwalidzkiego z refundacją NFZ