Ubiegamy się o refundację z NFZ

Sprzęt medyczny i ortopedyczny – tak niezbędny do prawidłowej rehabilitacji – nierzadko jest bardzo drogi, więc nie wszyscy chorzy mogą pozwolić sobie na taki wydatek. W określonych przypadkach i sytuacjach istnieje możliwość uzyskania pełnej refundacji poniesionych kosztów za pośrednictwem NFZ. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami, ponieważ nieprzestrzeganie ich może zakończyć się odrzuceniem wniosku.

Jak uzyskać refundację z NFZ.

Najprościej rzecz ujmując, zainteresowana zagadnieniem osoba powinna zdawać sobie sprawę z tego, że samo ubieganie się o refundację stanowi proces, który ma co najmniej kilka etapów.

Pacjent powinien przede wszystkim zgłosić się do lekarza rodzinnego, czyli lekarza pierwszego kontaktu z prośbą o wypisanie skierowania do specjalisty, na przykład do ortopedy.

Warunek, który musi być spełniony, dotyczy lekarza specjalisty. Chodzi mianowicie o to, że w przypadku, gdy nie będzie on miał podpisanej umowy z NFZ, wystawione przez niego zlecenie na sprzęt ortopedyczny lub medyczny nie będzie honorowane.

Wniosek musi być złożony za pomocą specjalnego druku. Nie może zawierać żadnych błędów formalnych. Jeżeli ma nieczytelną pieczątkę lub inne usterki, pacjent powinien ponownie skontaktować się ze specjalistą w celu naniesienia poprawek. Gdy zlecenie jest wypełnione prawidłowo, wówczas procedura przebiega dwutorowo.

Pracownik NFZ albo zarejestruje je i potwierdzi, albo trafi ono po prostu do rejestru zleceń oczekujących na potwierdzenie. Dla pacjenta jest to jednoznaczne z oczekiwaniem w kolejce na refundowany wyrób. W momencie, gdy zlecenie zostanie potwierdzone, pracownik NFZ odeśle je na wskazany adres za pośrednictwem poczty.

Na podanych stronach można zapoznać się zarówno z wzorami zleceń, jak i z wykazem wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
http://www.mz.gov.pl/leczenie/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/3816/Zalacznik-do-rozporzadzenia.pdf