Komu przysługuje prawo do refundacji z NFZ?

Refundowane wyroby medyczne są to przedmioty i sprzęty medyczne wydawane na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy produkt posiada przypisany do niego kod, co z jednej strony w znacznym stopniu ułatwia orientację, z drugiej natomiast pozwala uniknąć popełnienia błędu.

Refundacja wyrobów medycznych

Prawo do refundacji z NFZ można uzyskać poprzez złożenie zlecenia we właściwym oddziale. W celu dostarczenia zlecenia pacjent ma do wykorzystania jeden z trzech sposobów. Jedną z nich jest osobiste zgłoszenie się do siedziby oddziału. Może poza tym poprosić inną osobę o złożenie wniosku w jego imieniu, pod warunkiem, że wystawi jej upoważnienie. Gdy chorujący nie chce zdecydować się na żadną z tych opcji, powinien po prostu wysłać zlecenie za pośrednictwem poczty.

Kto może ubiegać się o refundację z NFZ?

Refundacja wyrobów medycznych przysługuje osobom, które spełniają określone warunki. Chodzi przede wszystkim o ubezpieczenia. O refundację wyrobów medycznych mogą ubiegać się wszyscy pacjenci, którzy posiadają ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Warto jednak pamiętać, że do zrealizowania wniosku niezbędna jest pieczątka NFZ.

Jak znaleźć żądany wyrób?

Każdy produkt posiada swój kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę. Jeżeli ktoś go nie pamięta, może przeglądać urządzenia lub sprzęty, wprowadzając ich nazwy. Na tej stronie http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/3816/Zalacznik-do-rozporzadzenia.pdf znajduje się wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Natomiast wzory zleceń na pobranie wyrobów medycznych są dostępne na http://www.mz.gov.pl/leczenie/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze

Dobrze byłoby mieć na uwadze, że wśród dokumentów uprawniających do odebrania refundowanego wyrobu medycznego musi znaleźć się wystawione przez specjalistę zlecenie z potwierdzonym przez NFZ prawem do refundacji.