Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne?

Pacjenci, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne, mogą ubiegać się o refundację wielu rodzajów wyrobów medycznych. Zalicza się do nich między innymi buty ortopedyczne, laski, kule inwalidzkie, balkoniki, aparaty ortopedyczne, różnego typu protezy, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, wózki inwalidzkie, ortezy ortopedyczne czy gorsety.

Niezbędna jest wizyta u lekarza

Niezależnie od tego, jakiego wyrobu medycznego pacjent potrzebuje, musi zgłosić się do specjalisty, który ma podpisaną umowę z NFZ. Lekarz, na prośbę chorego, powinien wystawić zlecenie na pobranie określonego wyrobu medycznego. Dobrze byłoby, gdyby zlecenie było wypisane bezbłędnie, ponieważ dzięki temu pacjent nie będzie musiał udawać się do lekarza po raz drugi z tą samą prośbą.

Zapotrzebowanie na środki ortopedyczne musi być potwierdzone

Po otrzymaniu od lekarza wniosku należy zgłosić się do oddziału NFZ w celu jego potwierdzenia. Jest to wymóg konieczny, ponieważ zaświadcza o przysługującym prawie do refundacji. Do właściwego oddziału NFZ pacjent może udać się osobiście. Potwierdzenia zlecenia ma prawo dokonać także ktoś inny w jego imieniu. Jeżeli chory wyśle zlecenie pocztą, tą samą drogą otrzyma jego zwrot na wskazany przez siebie adres. Pacjent odbierający potwierdzone zlecenie musi okazać dowód osobisty pracownikowi NFZ.

Odbiór wyrobu medycznego

O ile potwierdzenia zlecenia dokonuje się w oddziale NFZ, w którym dany pacjent jest zarejestrowany, o tyle w przypadku odbioru refundowanego wyrobu medycznego nie obowiązuje rejonizacja. Chory może odebrać produkt na terenie całej Polski. Placówka, do której się uda, musi mieć podpisaną umowę z NFZ i dysponować przynajmniej jednym egzemplarzem wyrobu w ramach limitu. Jeżeli pacjent wybierze wyrób przekraczający ten limit, po prostu dopłaca różnicę, jaka powstaje między ceną brutto a kwotą refundacji.